Molly Yeatman


Collective Ink


Final Major Project

Collective Ink is a project I have worked on for my Final Major Project in my third year of University. Collective Ink is a tattoo studio targeted at women, lesbians and transgender women, the aim being to create a safe and inclusive place for them to get tattoos while also forming new friendships. I wanted the branding to not appear as a stereotypical tattoo studio, as well as feeling friendly and gender neutral. As well as branding posters and websites, I also branded the studio with layouts that are open and airy, creating a comfortable environment.
Mae Collective Ink yn brosiect yr wyf wedi gweithio arno ar gyfer fy Mhrosiect Mawr Terfynol yn fy nhrydedd flwyddyn yn y Brifysgol. Mae Stiwdio tatŵs sy’n targedu menywod, lesbiaid a menywod trawsryweddol yw Collective Ink, a’r nod yw creu lle diogel a chynhwysol iddynt gael tatŵs ynghyd â chyfle i wneud ffrindiau newydd. Roeddwn i eisiau i’r brandio beidio ag ymddangos fel stiwdio tatŵs nodweddiadol, yn ogystal â theimlo’n gyfeillgar ac yn niwtral o ran rhywedd. Yn ogystal â brandio posteri a gwefannau, fe wnes i frandio’r stiwdio gan ddefnyddio cynllun sy’n agored braf hefyd, gan greu amgylchedd cyfforddus.
History of Drag- A Timeline


Dissertation Design

This projects aim was to visualise my dissertation in editorial style. My dissertation subject is surrounding drag and gender, for my dissertation design I decided to showcase the timeline of drag starting in Greek theatre and ending in the 80’s. My 5 double page spreads each show a different period of time using imagery which I have manipulated to match that era. In addition to these spreads, I created a simple timeline which runs throughout, this can also be pulled out to show the whole timeline.
Nod y prosiect hwn oedd delweddu fy nhraethawd hir mewn arddull olygyddol. Mae fy mhwnc traethawd hir yn ymwneud â drag a rhywedd. Ar gyfer dyluniad fy nhraethawd hir penderfynais ddangos llinell amser drag gan ddechrau yn theatr Groeg a dod i ben yn yr 80au. Mae fy mhum tudalen ddwbl yn dangos gwahanol gyfnodau gan ddefnyddio delweddau yr wyf wedi’u trin i gyd-fynd â’r oes honno. Yn ogystal â’r tudalennau hyn, fe wnes i greu llinell amser syml drwy’r cyfnod cyfan, a gellir edrych arni ar wahân hefyd i ddangos y llinell amser yn ei chyfanrwydd.Website

Instagram