Hari SeolBelong with Nature


Design For Real Futures

Belong with Nature project started with a report on how Northern Ireland's outdoor sports participants' motivation and connectedness to nature in Northern Ireland build connections of their senses and community. As one of the solutions for that, I made an app to help with outdoor exercise. This app finds your current situation - your exercise volume, goals and type of exercise suitable for a participant and suggests a daily exercise amount and plan those suits participants. Participants can communicate with other participants easily and exchange information with them. By checking your exercise daily, weekly, and monthly, you can always check your status and know how long you will reach your goal. Also, the poster shown advertises this app while also introducing the current situation of Northen Ireland due to Covid-19. Images in the poster design are inspired by the stones of Giant's Causeway and the natural environment of North Island.
Dechreuodd y prosiect ‘Belong with Nature’ gydag adroddiad o gymhelliant a chysylltiad i natur y mae cyfranogwyr chwaraeon awyr agored yn eu teimlo yng Ngogledd Iwerddon, a sut y maent yn cysylltu trwy eu teimladau a’r gymuned. Fe greais ‘app’ sy’n helpu gydag ymarfer corff tu allan. Mae’r app yn darganfod eich sefyllfa, eich amcanion, a’r math o ymarfer sy’n addas ar gyfer y cyfranogwr, ac yna yn awgrymu faint o ymarfer sy’n ddelfrydol pob dydd. Galla’r cyfranogwyr cyfathrebu gyda’i gilydd a rhannu gwybodaeth gyda nhw. Mae’n bosib gwirio eich amcanion yn ddyddiol, wythnosol, neu fisol er mwyn sicrhau eich bod ar y trywydd cywir i gyrraedd eich amcanion. Yn ogystal, mae’r posteri yn dangos sut gall hysbysebi’r 'app' trwy gadw’r sefyllfa o Covid-19 mewn cof. Mae’r lluniau/delweddau wedi’i ysbrydoli gan y cerrig yn Giant’s Causeway a’r amgylchfyd naturiol o Ogledd Iwerddon.Bauhaus


Dissertation Design
Website

Instagram