Acknowledgements

Diolchiadau

We would like to extend many ‘thank yous’ to those who have supported us, and the course, throughout the last three years.
Hoffem estyn nifer o ddiolchiadau i rheini sydd wedi cefnogi ni, a'r cwrs, trwy gydol y tair blynedd diwethaf.


Lecturers/Darlithwyr: 

︎ David Wrenne
︎ Carol Breen
︎ Theo Humphries
︎ Wendy Keay-Bright
︎ Jay Young
︎ Matt Leighfield
︎ Paul Thomas


Industry/Diwydiant:


Mentors DFRL:

︎ Maris Latham
︎ George Goldsmith
︎ Charlotte Davies
︎ Melin Edo
︎ Alex Bull
︎ Izzy Young
︎ Tom Garland
︎ Katherine Creane
AfterLife:

︎ Tom Foley
︎ Izzy Young
︎ Max Harding
︎ Johnny Kelly
︎ Maria Korkonea
︎ David Airey
︎ James Whittaker

Clients:

︎ Abbie Lawrence
︎ Paul Sellars
︎ Diane Crone
︎ Fiona Carroll
︎ Kasha Minor
︎ Brian Chenier
︎ Abdul Seckham
︎ Claire SnookPortfolio Reviews/Adolygiadau Portfolios:


CLOUT BRANDING
︎ Mike Smith
︎ Gareth Leyshon

COWSHED
︎ Maris Latham
YELLOW SUB CREATIVE
︎
Melin Edo
︎ Andrew Minton

FRIENDLY GIANTS
︎ Kieran Traas
︎ Maria Korkonea
ALEX BULL