Welcome to 
our Graphic Communication Degree Show at Cardiff School of Art & Design 2022

Croeso i ein Sioe Radd Cyfathrebu Graffig yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd
2022Graphic Communication contributes significantly to the material and visual cultures that surround us.  We, as graphic designers, have the ability to alter behaviour, inform perceptions and direct attention.

Our practice is a strong powerful driver for social, cultural, and political change. We have navigated themes and theories that do not solely affect us locally but also at an international level such as misinformation in the media, racial equity, environment, and gender; subjects that should make you go ‘ooomph’.
Cyfrannir ‘Cyfathrebu Graffeg’ yn sylweddol i’r deunydd a diwylliant gweledol sy’n ein cwmpasu. Mae gennym ni, fel dylunwyr graffeg, y gallu i newid ymddygiad, hysbysu safbwyntiau, a chyfeirio sylw. Mae ein harfer yn cael dylanwad cryf ar newid cymdeithasol, diwylliannol, a gwleidyddol.

Archwiliom ni themâu a theorïau sy’n ein heffeithio ar raddfa leol a rhyngwladol. Er enghraifft, camwybodaeth yn y cyfryngau, cydraddoldeb hil, yr amgylchedd, a gender; pynciau dylech wneud i chi fynd ‘ooomph’.